Rewolucyjna technologia eco7zone wspiera gminy w walce ze smogiem

Materiał informacyjny BRAGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Na polskim rynku pojawił się nowatorski system eco7zone, który może pomóc gminom skutecznie uwolnić się od problemu niskiej emisji. Eco7zone #RobimyCzystePowietrze m.in. precyzyjnie identyfikuje źródła zanieczyszczenia powietrza, optymalizuje procesy spalania w kotłach na paliwa stałe i generuje szczegółowe raporty środowiskowe. W rezultacie, lokalne władze mogą efektywnie realizować Program Ochrony Środowiska, a użytkownicy kotłów oszczędzać na paliwie. W ostatnich miesiącach ruszył pilotażowy projekt wdrożenia systemu eco7zone na terenie gminy Pleszew w województwie wielkopolskim.

Co roku w okresie grzewczym gminy w Polsce zmagają się z problemem smogu pochodzącego z gospodarstw domowych, w których pali się niskiej jakości paliwem stałym w przestarzałych kotłach. Pomimo sukcesywnej wymiany starych kotłów na nowoczesne, nisko-emisyjne urządzenia jakość powietrza nie poprawia się na tyle, abyśmy mogli swobodnie i bezpiecznie oddychać.

Większość samorządów mierzy się z podstawowym problem jakim jest brak dokładnych informacji o tym, gdzie i jakiego rodzaju źródła ciepła generują najwięcej zanieczyszczeń. Mnożą się pytania bez odpowiedzi – Czy liczba nisko-emisyjnych kotłów jest wciąż zbyt mała, aby jakość powietrza uległa poprawie? Czy użytkownicy źle eksploatują nowe piece? Spalają w nich śmieci? A może przyczyna smogu leży gdzie indziej? Co jeszcze możemy zrobić, aby oczyścić powietrze w naszej okolicy?

Odpowiedzi na te oraz wiele innych pytań udzieli unikalny na skalę światową system eco7zone #RobimyCzystePowietrze.

W jaki sposób #RobimyCzystePowietrze?

Twórca systemu eco7zone, firma technologiczna Brager Sp. z o.o., postanowiła zastosować odważne, innowacyjne rozwiązania, aby działania antysmogowe podejmowane przez gminy w Polsce przyniosły wreszcie pozytywne rezultaty. W konsekwencji powstał system, który wykorzystuje opatentowane urządzenia oraz opiera się na unikalnej idei - współpracy lokalnych władz z producentami, instalatorami i użytkownikami kotłów na paliwa stałe. Współpraca wymienionych podmiotów w ramach eco7zone oznacza, że wspólnie #RobimyCzystePowietrze przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu w swojej strefie, czyli miejscu zamieszkania. Wdrożenie systemu eco7zone wraz z sukcesywną wymianą kotłów oraz działaniami edukacyjnymi wśród ich użytkowników gwarantują, zdaniem firmy Brager Sp. zo.o., że gmina w krótkim czasie uwolni się od problemu niskiej emisji.

Firma Brager Sp. z o.o. opracowała system eco7zone #RobimyCzystePowietrze bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu producenta urządzeń optymalizujących procesy spalania, a także wykorzystując najnowsze osiągnięcia naukowo-badawcze w tej dziedzinie. Tworząc eco7zone, firma ściśle współpracowała z władzami lokalnymi gminy Pleszew, poznając problemy i potrzeby gminy w kontekście walki ze smogiem. Wszystko po to, aby system eco7zone efektywnie rozwiązywał problemy jakie napotykają samorządy w swych działaniach na rzecz czystego powietrza.

Czym jest system eco7zone?

System eco7zone został zaprojektowany jako narzędzie do identyfikacji źródeł zanieczyszczenia powietrza oraz optymalizacji procesów spalania w kotłach na paliwa stałe. Służą temu trzy nowatorskie urządzenia – aplikacja eco7zone, analizator smogu AIR SENSO oraz analizator jakości spalania w kotłach na paliwa stałe BCA-02 eco.

Aplikacja eco7zone wyświetla na interaktywnej mapie rozmieszenie wszystkich źródeł ciepła zinwentaryzowanych w ramach Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) wraz z danymi o obciążeniu środowiskowym jakie generują. Zestawiając te dane z odczytami z analizatorów smogu AIR SENSO samorząd oraz Straż Miejska otrzymują odpowiedź na ważne pytanie – Które gospodarstwa domowe i w jakim stopniu przyczyniają się do zanieczyszczenia powietrza w danej okolicy?

Z kolei, analizator procesów spalania BCA-02 Eco przesyła do aplikacji eco7zone dane na temat jakości spalania w kotłach na paliwa stałe. Dzięki temu, organy odpowiedzialne za działania środowiskowe w gminie wiedzą, czy nowe, nisko-emisyjne kotły są prawidłowo użytkowane. Analizator BCA-02 eco kontroluje skład chemiczny i temperaturę w kotle w trakcie spalania, a w przypadku wykrycia nieprawidłowości optymalizuje pracę kotła. Pozwala to znacząco ograniczyć emisję CO2 do atmosfery, a użytkownikom kotłów zaoszczędzić na paliwie nawet kilka tysięcy złotych w skali roku.

Analizator BCA-02 eco jest jedynym tego typu urządzeniem na polskim rynku, a jego przełomowe rozwiązania technologiczne są chronione patentem. Urządzenie jest kompatybilne z każdym typem kotła i dowolnym układem sterowania.

Kto skorzysta na eco7zone?

Beneficjentami systemu eco7zone #RobimyCzystePowietrze są wszyscy, którzy mieszkają w miejscach, gdzie występuje problem niskiej emisji. Brak smogu oznacza lepszą jakość życia dla mieszkańców gminy.

System eco7zone jest rozwiązaniem skierowanym szczególnie do podmiotów mających realny wpływ na jakość powietrza w Polsce - samorządów gmin, władz miejskich, instytucji zajmujących się wdrażaniem programów antysmogowych, producentów i instalatorów kotłów na paliwa stałe oraz użytkowników tych kotłów.

Dla samorządów terytorialnych, system eco7zone jest nowoczesnym i wygodnym narzędziem do wizualizacji i oceny emisyjności źródeł ciepła zinwentaryzowanych w ramach CEEB. Dysponując rzetelnymi danymi oraz czytelnymi raportami o stanie powietrza i pracy poszczególnych urządzeń grzewczych, samorząd może podjąć aktywną walkę ze smogiem i skuteczniej motywować mieszkańców do wymiany starych kotłów. Rozwiązanie problemu smogu pozytywnie wpłynie na wizerunek gminy – miejsca, gdzie wdrażane są nowatorskie rozwiązania technologiczne z myślą o środowisku naturalnym oraz zdrowiu mieszkańców i turystów.

Użytkownicy kotłów na paliwa stałe z eco7zone zyskują podwójnie – czyste powietrze oraz niższe koszty ogrzewania domu. Optymalizacja parametrów spalania w kotle dzięki analizatorowi BCA-02 eco sprawia, że kocioł zużywa mniej paliwa przy optymalnej wydajności.

Podsumowanie

System eco7zone to rewolucyjny sposób na uwolnienie gmin od trującego smogu. Łączy ludzi wokół idei przyjaznego dla zdrowia i środowiska ogrzewania domów. Eco7zone mierzy, wizualizuje i generuje rzetelne raporty środowiskowe. Pozwala zidentyfikować potencjalnych „trucicieli” oraz ocenić wpływ wymiany starych urządzeń grzewczych i termomodernizacji budynków na poprawę jakości powietrza w gminie. W gospodarstwach domowych wyposażonych w kocioł z analizatorem spalania BCA-02 eco emisja szkodliwych substancji jest ograniczona do minimum. Im więcej tego typu kotłów na terenie gminy, tym szybciej mieszkańcy będą mogli oddychać czystym powietrzem. Z eco7zone #RobimyCzystePowietrze każdy może aktywnie działać na rzecz zdrowego powietrza w swojej okolicy.

Wideo

Dodaj ogłoszenie