Lokata bankowa a Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Artykuł sponsorowany Sentono
Lokata bankowa daje klientom pewność, że wpłacone przez nich oszczędności są bezpieczne. Skąd ta pewność? Zapewnia ją instytucja powołana w celu ochrony banków i SKOK-ów w Polsce oraz w celu ochrony depozytów klientów. Chodzi o Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Lokata bankowa a Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Lokata bankowa to bardzo prosty sposób oszczędzania pieniędzy. Jak podkreśla portal WygranaOnline jedną z najważniejszych zalet takiej formy oszczędzania jest bezpieczeństwo. Większość posiadaczy lokat bankowych decyduje się na tę formę oszczędzania właśnie ze względu na bezpieczeństwo, jakie ona zapewnia. Lokata bankowa daje pewność, że zaoszczędzony kapitał nie ulegnie zmniejszeniu. Aby klient czuł się bezpiecznie, musi mieć pewność, że wybrana przez niego instytucja finansowa jest godna zaufania. A taką gwarancję daje klientom Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (w skrócie BFG) dba o to, aby system bankowy w Polsce był stabilny. Dzięki temu klienci banków mogą się czuć pewnie, wiedząc, że ich oszczędności są bezpieczne. Fundusz powstał na mocy ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym z dnia 14 grudnia 1994 r. Aktualnie zasadę działania BFG reguluje ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. W styczniu 2019 r. Sejm znowelizował ustawę o BFG.

Główne obszary działania BFG

Bankowy Fundusz Gwarancyjny ma obecnie trzy główne zadania:

• gwarantowanie klientom banków i SKOK-ów oszczędności wpłacanych na lokaty bankowe oraz rachunki osobiste i konta oszczędnościowe;
• pomoc instytucjom objętym systemem gwarantowania, które znalazły się w ciężkiej sytuacji finansowej;
• zbieranie i analizowanie informacji o podmiotach, które należą do systemu gwarancji depozytów BFG.

Dzięki realizacji tych zadań właściciele lokat bankowych są w komfortowej sytuacji: w razie problemów wybranego przez nich banku odzyskają pieniądze od BFG.

Gwarancja wpłaconych przez klienta środków

No dobrze, ale czy gwarancja BFG obejmuje całość wpłaconych środków? To zależy od tego, ile klient wpłacił. Bankowy Fundusz Gwarancyjny zapewnia zwrot równowartości 100 000 euro w złotych polskich. Gwarancja ta dotyczy każdego klienta z osobna. Jeśli więc małżeństwo posiada wspólny rachunek bankowy z łączną kwotą 200 000 euro, to także może się czuć bezpiecznie, gdyż całość ich oszczędności będzie gwarantowana.

Jeżeli natomiast konsument założył lokatę bankową na łączną kwotę 500 000 zł, to gwarancja obejmie tylko część wpłaconych środków. Dzieje się tak, gdyż 500 000 zł to więcej niż 100 000 euro. Nadwyżka kwoty 100 000 euro (czyli ok. 50 000 zł w podanym przykładzie) nie będzie objęta gwarancją BFG.

Właściciel lokaty bankowej może jednak uniknąć sytuacji braku gwarancji. Wystarczy, że założy dwie lokaty bankowe w dwóch różnych bankach. Jeśli podzieli posiadane środki i wpłaci, powiedzmy, 200 000 zł na jedną lokatę, a 300 000 zł na drugą lokatę, to całość jego oszczędności będzie zabezpieczona. Każda lokata bankowa wymieniona powyżej będzie opiewała na kwotę mniejszą niż 100 000 euro.

Klient powinien jednak pamiętać, że BFG gwarantuje rachunki i lokaty bankowe, ale nie inwestycje. Jeśli więc posiadasz pieniądze na funduszu inwestycyjnym, to nie są one objęte gwarancją BFG.

Upadłość banku a wypłata pieniędzy z lokaty

Bankowy Fundusz Gwarancyjny udziela wsparcia zagrożonym bankom. Jeśli jednak – mimo pomocy zagrożonym bankom – dojdzie do upadku instytucji finansowej, w której posiadasz lokaty bankowe, BFG wypłaci Ci zgromadzone oszczędności. Jedyne, co musisz zrobić, to złożyć wniosek o wypłatę. Wniosek należy złożyć w miejscu wskazanym przez BFG. Dokładną listę miejsc, które przyjmą wnioski o wypłatę, można znaleźć na stronie internetowej Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Na wypłatę pieniędzy nie trzeba czekać długo. Po złożeniu wniosku, że posiadałeś w banku, który upadł, lokaty bankowe będziesz czekać zaledwie 7 dni na wypłatę. Nieco dłużej możesz czekać, jeżeli wyślesz wniosek o wypłatę pocztą (jest taka możliwość, szczegóły na stronie BFG). Doliczyć wtedy należy czas potrzebny na dostarczenie wniosku.

Dodaj ogłoszenie